top of page

Projecte Plurilingüe

La nostra escola és una escola catalana i utilitza el català com a llengua vehicular en els aprenentatges i en l'àmbit de comunicació, per a la transmissió de valors, cultura i coneixements. A més a més, assegura el bon aprenentatge del castellà introduint-lo i utilitzant-lo des de 1r fins a 6è, tant de manera escrita com oral. Actualment, les llengües catalana i castellana s'han unificat per optimitzar els continguts.

 

La nostra aposta pel coneixement i domini d'altres llengües estrangeres ens ha conduït a la introducció de l'anglès des d'Infantil.

 

  • Mètode AMCO (P3- 6è)

  • Treball per ambients on la llengua anglesa és la vehicular (Infantil)

  • Programa AICLE en les àrees de Sciences i Arts &Crafts (1r-6è)

  • Introducció  d'una  segona llengua estrangera com és el francès (5è i 6è) 

Projecte lingüístic

73f0a4be-79dd-48c6-b0c1-247de4a80c7a.JPG
e8f8d1dc-5bc7-4044-98e1-a293d0fc1321.JPG
40b573dc-d496-48c7-8ccb-58c4538bdc57.JPG
a169a71c-903a-4e5f-a52c-9dd4a4a0ba4e.JPG
bottom of page