top of page

Projecte Ecosalut

Aquest projecte engloba l'Escola Verda i els programes de promoció de la salut a les escoles: "Creixem Sans" i "Projecte THAO"

L'Escola Verda és un projecte dels Departaments de Medi Ambient i Educació en el que s'integren aquelles escoles que han elaborat un Pla i unes accions per tal d'afavorir una bona actitud de l'alumnat davant el medi ambient. L’aprenentatge de conceptes, valors i actituds (anàlisi, reflexió, compromís, decisió i acció) en relació amb la cura i el respecte per aquest medi i també per les persones (valors i ètica) són una prioritat educativa. 

CREIXEM SANS i PROJECTE THAO són uns programes realitzats en paral·lel d'intervenció des d'infantil fins a 6è de primària, on es treballen  els hàbits en l'alimentació i nutrició saludable, així com una vida activa i un descans equilibrat. El programa el realitzen els mateixos professors del centre educatiu al llarg del curs, incorporant any darrera any les noves propostes que ens arriben dels programes  de promoció de la salut.

bottom of page