Primària

És una etapa fonamental en la formació dels nens i nenes.

La funció tutorial esdevé una acció educativa molt important que ha d'ajudar i ha d'orientar l'alumnat en el seu creixement personal.

L'escola atén la diversitat per adaptar-se als diferents ritmes d'aprenentatge. Es realitzen agrupaments flexibles i docència compartida en les àrees instrumentals.

El procés educatiu es vertebra a partir del treball de les competències bàsiques.

Per tal de fomentar la capacitat de comunicar-se oralment, es realitza el taller de dramatització en tots els nivells.

Es dóna importància a l'expressió artística així com al coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i artístiques de l'entorn.

S'incorporen les activitats TIC en totes les àrees i, sobretot, a l'àrea de Matemàtiques.

Incidim en l'educació emocional en el treball diari així com a partir de diferents dinàmiques organitzades pel Departament de Psicologia.

Afavorim el treball experimental en l'àrea de Coneixement del Medi i el treball manipulatiu a l'àrea de Matemàtiques, per tal d'arribar a l'aprenentatge de manera eficaç i significativa.

La finalitat de l'Etapa és aconseguir que l'alumnat adquireixi les eines necessàries per entendre el món i que nens i nenes esdevinguin persones actives, competents, participatives i amb esperit crític.

ACTIVITATS  COMPLEMENTÀRIES I  ACTIVITATS  DE  CICLE

                   1r i 2n

Taller d'informàtica

Taller d'anglès

Arts&Crafts 

Taller de lectura compartida

Taller de desenvolupament de les capacitats bàsiques

Taller de consciència fonològica

Taller de jocs matemàtics

            3r i 4t

Arts&Crafts 

Taller d'experimentació

Taller d'anglès

Experimentem amb les matemàtiques

Taller d'informàtica

Taller ACL

5è i 6è

Taller d'informàtica 

Taller  ACL

Taller de raonament matemàtic ( 6è )

Taller de llengua francesa

Taller d'experimentació 

Taller de jocs matemàtics (5è)

SORTIDES  I  TALLERS

 
S'aniran programant al llarg del curs en funció de la situació sanitària i les pautes de seguretat marcades pel PROCICAT.