top of page

Primària

És una etapa fonamental en la formació dels nens i nenes.

La funció tutorial esdevé una acció educativa molt important que ha d'ajudar i ha d'orientar l'alumnat en el seu creixement personal.

L'escola atén la diversitat per adaptar-se als diferents ritmes d'aprenentatge. Es realitzen agrupaments flexibles i docència compartida en les àrees instrumentals.

El procés educatiu es vertebra a partir del treball de les competències bàsiques.

Per tal de fomentar la capacitat de comunicar-se oralment, es realitza el taller de dramatització en tots els nivells.

Es dóna importància a l'expressió artística així com al coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i artístiques de l'entorn.

S'incorporen les activitats TIC en totes les àrees i, sobretot, a l'àrea de Matemàtiques.

Incidim en l'educació emocional en el treball diari així com a partir de diferents dinàmiques organitzades pel Departament de Psicologia.

Afavorim el treball experimental en l'àrea de Coneixement del Medi i el treball manipulatiu a l'àrea de Matemàtiques, per tal d'arribar a l'aprenentatge de manera eficaç i significativa.

La finalitat de l'Etapa és aconseguir que l'alumnat adquireixi les eines necessàries per entendre el món i que nens i nenes esdevinguin persones actives, competents, participatives i amb esperit crític.

ACTIVITATS  COMPLEMENTÀRIES

                   1r i 2n

-Arts & crafts 

-Taller lectura compartida 

-We are scientists 

-Taller de desenvolupament de les capacitats bàsiques 

-Taller de jocs matemàtics 

-Taller de consciència fonològica

-Taller d’anglès 

            3r i 4t

- Taller noves tecnologies 

- Arts & crafts 

- Taller d’ACL(comprensió lectora) 

- Taller d’experimentació

- Experimentem amb les matemàtiques 

- Taller d’anglès 

5è i 6è

-Taller noves tecnologies 

-Taller d’experimentació

-Taller de llengua francesa 

-Taller de jocs matemàtics (5è)

-Taller d’escriptura (5è)

-Taller de raonament matemàtic (6è)

-Taller d’ACL (6è)

bottom of page