top of page

Pla d'obertura

Per accedir al Pla d'Obertura de Centre o a la Declaració Responsable de les famílies cliqueu al següents enllaços. Caldrà omplir el document i presentar-lo a l'escola el dia d'assistència.

Pla d'Obertura

Declaració Responsable Famílies

bottom of page