top of page

Pla d'Emergència

El passat dia 9 de novembre vam realitzar el simulacre d'incendi seguint les instruccions donades pel Pla d'Emergència. Va consistir en fer sonar la senyal acústica d'alarma i organitzar els recursos existents davant de la possibilitat d'un incendi, per tal d'assegurar la vida de les persones i minimitzar els danys materials realitzant l'evacuació pertinent. Aquesta es va fer de forma organitzada i ràpida, garantint la protecció íntegra de tots els ocupants de l'edifici, i dirigint-nos cap a el punt de trobada establert.

bottom of page