L'hora del codi CS

1594dd9e-ef1e-4c7a-b94f-397692408194
75c57ad5-8e0b-4b1e-a70e-81b8d855e4fd
12af4e8c-a6d5-407e-941d-46f5ea309a7f
aa60d21a-584a-478c-aa7e-a200fa98b6e5
c0631643-ce4d-480e-81d6-77f53f0836a4
9786905e-975c-4bef-8767-7ca28d9ca42d