L’Equip Docent de l’Escola Santa Teresa de Jesús està format per especialistes en Educació Infantil i Primària. La Direcció de l’escola s’ocupa dels aspectes organitzatius i coordina les funcions pedagògiques. Cada grup classe té un tutor/a que fa el seguiment diari dels infants i es preocupa del seu correcte desenvolupament. Els especialistes de Llengües estrangeres (Anglès i Francès), Música, Educació Física, el Departament de Psicologia, personal de neteja i monitoratge d'extraescolars col·laboren en la formació integral de l'alumnat i participen de les tasques educatives.

Directora general representant de la titularitat :  
Engràcia Margarit 
Cap d'estudis:    
Gemma Planell
Coordinadora pedagògica:    
Mireia Portero  
Cap del Dept. d'Animació Cristiana:      
Marta Plaza
Representant de l’Equip de Titularitat CM:
Gna.Marta Peiró Rosell.

Educació Infantil

Educació Primària

P-3 Ingrid Campoy

P-4 Raquel Príncep

P-5 Helena San José

1r A Carme Ortiz

1r B Núria Altimira

2n Marta Plaza

3r Sandra Consola

4t Àlex Usero

5è Gemma Planell

6è Mireia Portero 

Idioma estranger (anglès)         

Jordi Gálvez (Primària)

Marina Riba (Ed. Infantil)

Idioma estranger (francès)       

Míriam Guzmán

 

Educació musical            

Adrià Crespo  

 

Science

Gemma Planell/Mireia Portero/Jordi Gálvez

 

Arts&Crafts

Gemma Planell/Mireia Portero

Suport Ed. Infantil              

Marina Riba

Suport Cicle Inicial             

Jaume Cabrera

Suport Cicle Mitjà             

Sara Cotado (substitueix a la Sra. Núria Lacueva)

Suport Cicle Superior     

Sònia Batlle


 

Psicòloga                           

Sara Iborra

Coordinació digital

Sandra Consola/Mireia Portero 

Administració i serveis  
Administració i secretaria           Rocío Hidalgo    
 
Consergeria                                 MªÀngels Ortega
 
Serveis tècnics i suport:             Gna. MªCarme Muñoz
                                                   

Adreça: C/Major de Sant Pere, 19

Telèfon: 93 783 93 30

Email: direccio@santateresaterrassa.cat

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram