L’Equip Docent de l’Escola Santa Teresa de Jesús està format per especialistes en Educació Infantil i Primària. La Direcció de l’escola s’ocupa dels aspectes organitzatius i coordina les funcions pedagògiques. Cada grup classe té un tutor/a que fa el seguiment diari dels infants i es preocupa del seu correcte desenvolupament. Els especialistes de Llengües estrangeres (Anglès i Francès), Música, Educació Física, el Departament de Psicologia, personal de neteja i monitoratge d'extraescolars col·laboren en la formació integral de l'alumnat i participen de les tasques educatives.

Directora general representant de la titularitat :  
Engràcia Margarit 
Cap d'estudis:    
Gemma Planell
Coordinadora pedagògica:    
Mireia Portero  
Cap del Dept. d'Animació Cristiana:      
Marta Plaza
Representant de l’Equip de Titularitat CM:
Gna.Marta Peiró Rosell.

Educació Infantil

Educació Primària

P-3 Ingrid Campoy

P-4 Raquel Príncep

P-5 Helena San José

1r A Carme Ortiz

1r B Núria Altimira

2n Marta Plaza

3r Sandra Consola

4t Sara Cotado (substitueix a Àlex Usero)

5è Gemma Planell

6è Mireia Portero 

Idioma estranger (anglès)         

Jordi Gálvez (Primària)

Marina Riba (Ed. Infantil)

Idioma estranger (francès)       

Míriam Guzmán

 

Educació musical            

Adrià Crespo  

 

Science

Gemma Planell/Mireia Portero/Jordi Gálvez

 

Arts&Crafts

Gemma Planell/Mireia Portero

Suport Ed. Infantil              

Marina Riba

Suport Cicle Inicial             

Jaume Cabrera

Suport Cicle Mitjà             

Maria Fitó (substitueix a la Sra. Núria Lacueva)

Suport Cicle Superior     

Maria Vidal(substitueix a la Sra. Sònia Batlle)


 

Psicòloga                           

Sara Iborra

Coordinació digital

Sandra Consola/Mireia Portero 

Administració i serveis  
Administració i secretaria           Rocío Hidalgo    
 
Consergeria                                 MªÀngels Ortega
 
Serveis tècnics i suport:             Gna. MªCarme Muñoz