top of page
Col·legi Santa Teresa de Jesús
Terrassa
ESO i BATXILLERAT
Col·legi Mare de Déu del Carme

L’Equip Docent de l’Escola Santa Teresa de Jesús està format per especialistes en Educació Infantil i Primària. La Direcció de l’escola s’ocupa dels aspectes organitzatius i coordina les funcions pedagògiques. Cada grup classe té un tutor/a que fa el seguiment diari dels infants i es preocupa del seu correcte desenvolupament. Els especialistes de Llengües estrangeres (Anglès i Francès), Música, Educació Física, el Departament de Psicologia, personal de neteja i monitoratge d'extraescolars col·laboren en la formació integral de l'alumnat i participen de les tasques educatives.

F-24.jpg
Directora general representant de la titularitat :  
Engràcia Margarit 
Cap d'estudis:    
Gemma Planell
Coordinadora pedagògica:    
Mireia Portero  
Cap del Dept. d'Animació Cristiana:      
Marta Plaza

Educació Infantil

Educació Primària

P-3 Gemma Planell 

P-4 Raquel Príncep

P-5 Ana Vallejo (substitueix a Ingrid Campoy)

1r Helena San José

2n Marta Plaza

4t Àlex Usero

5è Xavi Gil (substitueix a Sandra Consola)

6è Sònia Batlle

3r Núria Altimira

Idioma estranger (anglès)         

Jordi Gálvez 

Marina Riba 

Idioma estranger (francès)       

Míriam Guzmán

 

Educació musical            

Raquel Príncep/ Adrià Crespo  

 

Science

Mireia Portero/ Sandra Consola

Arts&Crafts

Helena San José/ Mireia Portero/ Núria Altimira/ Sandra Consola/

Suport               

Núria Lacueva/ Mª Carme Ortiz
 

Psicòloga                           

Sara Iborra

Administració i serveis  

Administració i secretaria           Rocío Hidalgo    
 
Consergeria                                Elena Martín
 
Serveis tècnics i suport:             Gna. MªCarme Muñoz
                                                     Gna. Carmen Parra

                                                   
bottom of page