L’Equip Docent de l’Escola Santa Teresa de Jesús està format per especialistes en Educació Infantil i Primària. La Direcció de l’escola s’ocupa dels aspectes organitzatius i coordina les funcions pedagògiques. Cada grup classe té un tutor/a que fa el seguiment diari dels infants i es preocupa del seu correcte desenvolupament. Els especialistes de Llengües estrangeres (Anglès i Francès), Música, Educació Física, el Departament de Psicologia, personal de neteja i monitoratge d'extraescolars col·laboren en la formació integral de l'alumnat i participen de les tasques educatives.

F-24.jpg
Directora general representant de la titularitat :  
Engràcia Margarit 
Cap d'estudis:    
Gemma Planell
Coordinadora pedagògica:    
Mireia Portero  
Cap del Dept. d'Animació Cristiana:      
Marta Plaza

Educació Infantil

Educació Primària

P-3 Marina Riba (substitueix a Ingrid Campoy)

P-4 Raquel Príncep

P-5 Helena San José

1r Aroa Peinado (substitueix a Núria Altimira)

2n Marta Plaza

3r B Marta Vera (substitueix a Sara Cotado)

4t Àlex Usero

5è Gemma Planell

6è Mireia Portero 

3r A  Xavi Gil (substitueix a Sandra Consola)

Idioma estranger (anglès)         

Jordi Gálvez (Primària)

Marina Riba (Ed. Infantil)

Idioma estranger (francès)       

Míriam Guzmán

 

Educació musical            

Adrià Crespo  

 

Science

Gemma Planell/Mireia Portero/Sandra Consola

 

Arts&Crafts

Núria Altimira/ Marta Plaza/ Sandra Consola/ Sara Cotado/ Jordi Gálvez/ Gemma Planell/ Mireia Portero

Suport Ed. Infantil              

Ana Vallejo

Suport Cicle Inicial             

Carme Ortiz

Suport Cicle Mitjà             

Núria Lacueva

Suport Cicle Superior     

Sònia Batlle


 

Psicòloga                           

Sara Iborra

CEDC

Sandra Consola/Mireia Portero 

Administració i serveis  

Administració i secretaria           Rocío Hidalgo    
 
Consergeria                                Elena Martín
 
Serveis tècnics i suport:             Gna. MªCarme Muñoz
                                                     Gna. Carmen Parra