Infantil

Partint d'un enfocament globalitzador, en aquesta etapa ajudem els nens i nenes a adquirir una autonomia progressiva gràcies al coneixement del cos, l'observació de l'entorn, el desenvolupament de les seves capacitats afectives, l'adquisició d'`habits i pautes de convivència i relació social, exercitant-se en la resolució pacífica de conflictes i desenvolupant habilitats comunicatives. Es treballa per projectes interdisciplinaris per tal d'adquirir aprenentatges significatius, partint dels interessos i coneixements previs dels nens i nenes, basant-nos en  la manipulació, l'experimentació, els tallers i el joc com a eines que potencien l'interès i l'estímul envers els aprenentatges L'aprenentatge de la lecto-escriptura es fa sota l 'enfocament constructivista, iniciant-se el procés a P3. Les TIC s'incorporen al treball d'aula des de P3 . L'aprenentatge de la llengua anglesa s'inicia a P3. Durant tota aquesta etapa, la psicòloga de l'escola intervé a les aules realitzant tallers d'Educació Emocional, un programa d'Activació de la Intel-ligència i fent un seguiment de tot l'alumnat atenent així la diversitat des dels inicis del procés d'aprenentatge. La implicació de les famílies és indispensable per a aconseguir el nostre projecte educatiu.

ACTIVITATS  COMPLEMENTÀRIES I  ACTIVITATS  DE  CICLE

    P 3

- Juguem amb els nombres 
- Taller d’anglès 
- Taller d’educació emocional 

- Taller de desen. de les capacitats bàsiques 

- Taller de consciència fonològica

- Juguem amb les lletres

 - Learning with flow 

 

        P 4

-Taller d’anglès 
- Taller d’educació emocional 
- Taller de desen. de les capacitats bàsiques 
- Taller de consciència fonològica 
- Juguem amb els nombres 
- Juguem amb les lletres

- Learning with science 

   P 5

- Taller d’anglès
- Taller d’educació emocional
- Taller de desen. de les capacitats bàsiques 

- Taller de consciència fonològica 

- Juguem amb els nombres 
- Juguem amb les lletres

- Hands on learning

SORTIDES  I  TALLERS

Les sortides i tallers es realitzaran segons la normativa sanitària del moment.