top of page

La Fundació Cultural Esvedrà, fou promoguda i constituïda legalment per les CARMELITES MISSIONERES, el dia 7 d'abril de 1997.

Presidenta:            Maria Marcet Bonet

Vicepresidenta:     Ramona Sala Martí

Secretària:             Mª Carmen Muñoz Ruiz

Vocals:                   Mª Carme Ortiz Requena

                               Mª Magdalena López Campos

                               Sílvia Marimón Pané

                               José Luis Sánchez Moreno 

                               Marta Peiró Rosell

 

FINALITATS DE LA FUNDACIÓ

Promoure activitats d'ensenyament, activitats complementàries i serveis en ordre a una educació i formació integral dels membres de la Comunitat Educativa

 

Ajudar a la formació permanent del professorat mitjançant l'organització o financiació de publicacions, cursos, viatges d'estudi i altres activitats.

 

Facilitar la formació permanent dels pares i mares de l'alumnat i del personal d'administració i serveis en ordre a la seva corresponsabilitat en les tasques educatives.

Ajudar al finançament de les despeses ocasionades per la millora, manteniment, ampliació o creació de serveis i instal·lacions dels Col·legis.

Assessorar i sostenir experiències en l'ambit de la renovació i investigació pedagògica.

 

Orientar i possibilitar la realització d'activitats de lleure i temps lliure dirigides a promoure la formació integral, el contacte a l'entorn natural i social, i l'ajuda i la solidaritat cristiana amb els més necessitats. Potenciar i desenvolupar la participació en la realització d'exposicions, representacions i altres activitats culturals.

 

Potenciar i desenvolupar la pràctica esportiva entre els membres de la Comunitat Educativa, especialment entre els alumnes i els més joves. Col·laborar en les activitats de formació espiritual, de pastoral als diversos àmbits, i en la promoció d'activitats de diàleg entre fe i cultura.

 

Qualsevol altra activitat tendent a les finalitats formatives que comporta l'oferta del model educatiu definit en el Caràcter Propi dels centres i comportin una tasca d'acord amb els següents principis generals: visió cristiana de l'home, educació en la llibertat i responsabilitat, en la catalanitat de llengua i de continguts.    

bottom of page