top of page

Educació Emocional

L'educació emocional és una innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques ordinàries. La fonamentació està en el concepte d'emoció, teories de l'emoció, la neurociència, la psiconeuroimmunologia, la teoria de les intel · ligències múltiples, la intel · ligència emocional, el fluir, els moviments de renovació pedagògica, l'educació psicològica, l'educació per la salut, les habilitats socials, les investigacions sobre el benestar subjectiu, etc.

L'objectiu de l'educació emocional és el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar.

 

L'educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals, com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, per tal de capacitar-la per afrontar millor els reptes que se li plantegen en la vida quotidiana.

 

L’educació emocional es practica mitjançant metodologies vivencials i participatives que provenen de l’experiència personal del nen o la nena, el seu entorn i les seves necessitats. Viure amb els nens el dia a dia ens pot ajudar a ensenyar-los a posar nom als seus sentiments i emocions, així com a fer-los reconèixer les emocions d’un mateix i les dels altres.

El curs 2019-2020 com a novetat es va crear una aula Mindfulness on l'alumnat podrà treballar i desenvolupar l'atenció plena.

9ee970cc-3675-4da1-aacf-ae7e8ded3425.JPG
ef1b44a2-ff4e-406e-858a-769379bef539.JPG
bottom of page