top of page
 
 
L'actuació de la família és fonamental per al total desenvolupament de l'alumnat com a persones. Una atenció individual i una bona relació amb la família són aspectes clau per a l’èxit de la nostra tasca educativa.
 
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de Santa Teresa de Jesús esdevé un lloc de trobada, intercanvi i diàleg per a reflexionar i aprendre sobre l’educació dels fills, per discutir i promoure accions de millora per l’escola.
 
Té com a objectiu articular la participació de les mares i pares en la vida del Centre. L'AMPA suma la seva labor a la de la resta de la comunitat escolar en la millora del Col·legi tant en aspectes interns com externs. Les activitats promogudes per l'AMPA s'encaminen, sobretot, a la participació en les iniciatives del Col·legi per al compliment de la seva missió d'ajuda a les famílies, i cap a la promoció i organització de tot tipus de activitats culturals, de formació, recreatives i assistencials, per aconseguir una adequada acció educativa.
AMPA
Presidència:   Sr. Iván Salvador 
Vicepresidència: Sra. Alba Llavina

Secretaria:     Sra. Alba Flomesta
Tresoreria:    Sra. Núria Martín
Vocalia:          Sra. Patricia Ruiz
                       Sra. Mónica Egea

 
Representant AMPA al Consell Escolar:  
                       Sra. Patrícia Ruiz
 
 
                                                              
CONSELL ESCOLAR

Direcció:   Sra. M.Engràcia Margarit

Representants titularitat: Gna. Marta Peiró
                                          Gna. Carme Muñoz
                                          Gna. M.Carmen Parra


Representants professorat:Sra. Mireia Portero
                                            Sra. Helena San José
                                            Sra. Sara Iborra 
                                            Sra. Sònia Batlle


Representants famílies: Sra. Eva Llobet
                                       Sra. Montse García
                                        Sra. Olga Sellés


Representant PAS: Sra. M.Rocío Hidalgo
                      
Representant AMPA al Consell Escolar: Sra. Patrícia Ruiz

Representant de l'Ajuntament: S
ra. Elena Dinarès                                                               
bottom of page