L'actuació de la família és fonamental per al total desenvolupament de l'alumnat com a persones. Una atenció individual i una bona relació amb la família són aspectes clau per a l’èxit de la nostra tasca educativa.
 
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de Santa Teresa de Jesús esdevé un lloc de trobada, intercanvi i diàleg per a reflexionar i aprendre sobre l’educació dels fills, per discutir i promoure accions de millora per l’escola.
 
Té com a objectiu articular la participació de les mares i pares en la vida del Centre. L'AMPA suma la seva labor a la de la resta de la comunitat escolar en la millora del Col·legi tant en aspectes interns com externs. Les activitats promogudes per l'AMPA s'encaminen, sobretot, a la participació en les iniciatives del Col·legi per al compliment de la seva missió d'ajuda a les famílies, i cap a la promoció i organització de tot tipus de activitats culturals, de formació, recreatives i assistencials, per aconseguir una adequada acció educativa.
press to zoom
Presidència:   Sr. Xavier Jurado
Secretaria:     Sra. Susanna Hidalgo
Tresoreria:    Sra. Marta Gibert i Mireia Magrans
Vocalia:          Sra. Mercè Pacheco
                       Sra. Eva Llobet
                       Sra. Alba Flomesta
                       Sr. Xavi Serra
                       Sr. Iván Salvador
                       Sra. Mónica Egea


 
Representant AMPA al Consell Escolar:  
                       Sra. Mónica Egea