Comissions

Comissions formades a l'escola:

  • Comissió Animació Cristiana

  • Comissió d'Educació Especial

  • Comissió Xarxes Socials

Comissions formades dins del Consell Escolar

  • Comissió d'Emergència

  • Comissió de convivència i igualtat