top of page
507465108_1280x720.jpg

El col·legi Santa Teresa de Jesús és una institució educativa concertada, sense ànim de lucre, promoguda per les Carmelites Missioneres. Actualment s'hi imparteixen ensenyaments corresponents a una oferta educativa, on destaca la qualitat humana i acadèmica, amb un fort compromís pels valors del cristianisme. Dins aquesta oferta l'Escola inclou ensenyaments d'Educació Infantil, Primària i continuïtat d'Educació Secundària i Batxillerat a l'Escola Mare de Déu del Carme. 

 

 

pati 19.JPG

Titularitat

La titularitat és de les germanes Carmelites Missioneres fundades per la figura del Pare Francesc Palau.

La persona que  representa  la Titularitat a l'escola és l'Engràcia Margarit, directora de l'escola.

 

La Fundació Cultural Esvedrà és una entitat promoguda per les Carmelites Missioneres, que té com a objectiu potenciar la qualitat d'educació dels seus centres escolars a Catalunya. Legalment constituïda el 1997 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de la Fundació és el seu òrgan gestor.

És una entitat sense ànim de lucre, de tal manera que les aportacions realitzades a la Fundació Esvedrà per les famílies de l'escola es destinen a finançar la millora dels recursos educatius, del material i de les instal·lacions del col·legi.

Anualment, l'equip directiu de l'escola presenta uns projectes de les necessitats més prioritàries i sol·licita la col·laboració de les famílies del centre. Posteriorment s'informa dels projectes realitzats.

Les aportacions de les famílies es consideren indispensables, i són una expressió del compromís amb el projecte i l'estil de l'escola que van escollir per als seus fills.

Les donacions de les famílies computen com a deduccions fiscals, certificació que confirma la legalitat i la transparència de la Fundació Esvedrà.

La Fundació Esvedrà va ser constituïda per potenciar la qualitat de les escoles de les Carmelites Missioneres.    

 

A Catalunya hi ha dues escoles més de la nostra congregació.

pare-palau-2.jpg
esvedra.jpg

Col·legi Sant Josep de Gràcia

Col·legi Mare de Déu del Carme Prat de Llobregat

Altres escoles de la nostra congregació.

Col·legi Santa Teresa de Jesús

Getafe

Colegio El Carmelo

Granada

Instituto Comprensivo

Mater Carmeli

Roma

Colegio Niño Jesús

de Praga

Donosti

bottom of page