top of page
Informació preinscripció.jpg

ESTABLIMENT DEL BAREM EN ELS CRITERIS DE PRIORITAT

En tots els ensenyaments obligatoris, per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:

  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.

  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts

  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.

  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS

Com a criteris complementaris de desempat:

  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental:15 punts 

 

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya.

 

Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

bottom of page