Activitats festives de l'escola

Sta. Teresa (15 d'octubre)

Castanyada (29 d'octubre) (Tarda)

Pare Palau  (5 de novembre) (Matí)

Sta. Cecília (19 de novembre) (Matí)

Nadal (22 de desembre)

Dijous Gras (24 de febrer) (Matí)
Carnaval (25 de febrer) (Tarda)
Sant Jordi (22 d'abril)
Comiat alumnat de 6è (22 de juny)

Les activitats es programaran en funció de les normatives vigents